Sacred Ground - Rotterdam

The Journey (Helende Reizen)

Oude traumaĺs (groot of klein) verwerken en de psychische of lichamelijke belemmeringen die er het gevolg van zijn loslaten.

Je emoties liefdevol omarmen, volledig ervaren, er doorheen gaan en achter je laten.

Blootleggen wat de onbewuste innerlijke drijfveer is achter je ziekte of kwalen en deze transformeren.

Zeggen, wat destijds niet gezegd kon worden, ruimte krijgen om (op zielsniveau) te vergeven en de bevrijding van dit vergeven ontdekken.

Zo het leven leiden wat past bij wie je wezenlijk bent, je potentie verwezenlijken. Lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel heel. Op koers liggen en je voort laten drijven door inspiratie vanuit zielsniveau. Dat is de uitdaging die je met de helende reis aangaat. Leven vanuit diepe, innerlijke rust.

Er zijn diverse soorten reizen. De bekendste zijn de Lichamelijke Reis en de Emotionele Reis. Deze staan in het boek "De Helende Reis" van Brandon Bays beschreven en ook de scripts ervan zijn in het boek opgenomen. In praktijk krijg je een reis die een combinatie is van beide en die afgestemd is op jou als persoon en op het issue waar je mee komt. Hierbij wordt je geleid door je innerlijke wijsheid.

Ook is het mogelijk om reizen te doen die op een speciaal doel gericht zijn en/of speciaal op de persoon afgestemd zijn. Voor meer informatie hierover zie: Speciale reizen

Verder zijn er reizen gericht op het veranderen van belemmerende overtuigingen en de gedachtepatronen die er het gevolg van zijn. Hiermee zijn zeer uiteenlopende gedragingen sterk te be´nvloeden zoals de neiging tot overeten, allergie (gedrag als reactie op een prikkel), angstreacties, dwangmatig gedrag, moeheid en ander ongewenst gedrag. Voor meer informatie hierover zie: Veranderen van Gedachtepatronen

De gehanteerde methode bij de verschillende reizen is die van Brandon Bays.

Helende reizen geef ik momenteel alleen individueel. Mocht je ge´nteresseerd zijn in een workshop, meld dat dan via een e-mail