Sacred Ground - Rotterdam
Veranderen van Gedachtepatronen

Er zijn verschillende reizen gericht op het veranderen van belemmerende overtuigingen en de gedachtepatronen die er het gevolg van zijn, namelijk:

Fobiegenezing. Hierbij wordt je gedesensibiliseerd (ongevoelig gemaakt) voor de prikkel die eerder leidde tot soms zeer hevige angst en paniek.
Pijnbeheersing. De pijnervaring zoals hoofdpijn wordt verminderd door visualisatie en heling van binnenuit.
Veranderen van wat je gelooft. Vaak wordt je bij gedragsverandering tegengewerkt door delen van je die tegen zijn. Door integratie van die delen met de door jou gewenste verandering ontstaat er ruimte voor de gewenste verandering en groei.
Gedragspatroon doorbreken. Ongewenst gedrag kan vastzitten en haast automatisch plaatsvinden. Doorbreek dit door er ander gedrag voor in de plaats te stellen.
Onbewuste drijfveren van gedrag be´nvloeden. Ongewenst gedrag heeft (vaak onbewust) voordelen. Laat het onbewuste gedrag los door het te vervangen door gedrag met nog betere voordelen.

Met al deze technieken zijn zeer uiteenlopende gedragingen sterk te be´nvloeden zoals de neiging tot overeten, allergie (gedrag als reactie op een prikkel), angstreacties, dwangmatig gedrag, moeheid en ander ongewenst gedrag.

De gehanteerde methode bij de verschillende reizen is die van Brandon Bays.

Een sessie kost Ç 60,= per uur en duurt meestal 1,5 - 2 uur.

Aanmelden via 06 - 5191 3131