Werkwijze zorg

Bij het verlenen van zorg staat voor mij een klantgerichte aanpak centraal. Zo goed mogelijk inspelen op de wensen en behoeften van de zorgvrager zie ik als een belangrijk uitgangspunt bij het verlenen van zorg. Het is dan ook niet toevallig dat ik voornamelijk in de thuiszorg heb gewerkt en werk. In de eigen omgeving, de eigen regie zo veel mogelijk behoudend ervaart de zorgvrager vaak nog zo veel mogelijk kwaliteit van leven ook of misschien wel juist in situaties waar de zorgvrager geconfronteerd wordt met het naderende levenseinde. Juist in die eigen omgeving kan het beste rekening gehouden worden met de individuele wensen van de zorgvrager.

Bij het verlenen van zorg kan ik als bevoegd en bekwaam verpleegkundige indiceren voor de zorgverzekeraars, dat wil zeggen dat ik de benodigde zorg mag vaststellen voor alle zorg die door de zorgverzekeringen vergoed wordt. Hierbij richt ik mij vooral op palliatieve zorg (zorg voor mensen die terminaal zijn.)

Tegelijk met het vaststellen van de benodigde zorg kan ik een zorgteam vormen met collega zorgverleners die zich ook geroepen voelen om terminale zorg te verlenen en met wie ik graag samenwerk. Zo'n team bestaat uit 3-6 zorgverleners die ervaren zijn in dit werk en die ook klantgericht werken.
De geboden zorg bestaat uit persoonlijke verzorging zoals wassen, ondersteuning bij uitscheiding, begeleiding of ondersteuning van de naasten en uit verpleging zoals medicijnen geven, bijvoorbeeld als tablet, injectie of medicijnpomp, wondverzorging en overleg met de huisarts.

Wat er ook voor zorg nodig is, het afstemmen op de individuele zorgvrager is de basis van hoe die zorg wordt verleend.