Werkwijze & Regulering Zorg

In toenemende mate worden er in Nederland criteria vastgesteld waaraan goede zorg dient te voldoen.
Via de hieronder staande links komt u bij de documenten die beogen duidelijk te maken hoe goede zorg door mij ingevuld wordt.

Werkwijze zorg

In- en uitsluitingscriteria

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Pricacy regelement

Disclaimer aanvullende zorg