Sociale-Vaardigheidstrainingen

Er zijn verschillende trainingen mogelijk. Zoals: vaardig luisteren, vaardigheidstraining feedback en vaardig omgaan met zorgvrager en collega.
Trainingen kunnen afgestemd worden op een reïntegratietraject of op de gezondheidszorg.

Vaardig luisteren is onontbeerlijk voor goede communicatie. De training is bedoeld voor mensen die beroepsmatig of privé een luisterend oor zijn voor anderen.
De training kan gegeven worden in 6x2 uur. Een offerte is op aanvraag verkrijgbaar via e-mail.

De vaardigheidstraining feedback is bedoeld voor twee doelgroepen: mensen die niet voor zichzelf op durven of kunnen komen (niet assertief genoeg zijn) én voor mensen die als ze voor zichzelf opkomen dit niet op een prettige, correcte manier kunnen, maar bijvoorbeeld gaan snauwen, schelden, mopperen of cynische opmerkingen maken (te brutaal zijn). De training wil hen leren om op een prettige, correcte manier voor zichzelf op te komen.
De training kan gegeven worden in 6x2 uur. Een offerte is op aanvraag verkrijgbaar via e-mail.

De training vaardig omgaan met zorgvrager en collega is afgestemd op een stage of werk in de gezondheidszorg. Praktische training om in lastige situaties vaardig om te gaan met collega of zorgvrager staat hierbij centraal. De training is bedoeld voor mensen die beschikken over basis luister- en feedbackvaardigheden.
De training kan gegeven worden in 6x2 uur. Een offerte is op aanvraag verkrijgbaar via e-mail.