In- en uitsluitingscriteria

Insluitingscriteria

In mijn werk als verpleegkundige richt ik mij met name op de volgende groepen cliŽnten:

- Mensen die wijkzorg nodig hebben. Ik sta bij mijn beroepsvereniging V&VN als wijkverpleegkundige geregistreerd en voldoe aan de minimale bijscholingseisen.
- Mensen die 24uurs zorg nodig hebben, met name, maar niet uitsluitend, mensen die in de laatste levensfase verkeren en palliatieve zorg nodig hebben. Ik sta bij mijn beroepsvereniging V&VN als palliatief verpleegkundige geregistreerd en voldoe aan de minimale bijscholingseisen.
- Mensen die hulp zoeken bij hun intentie tot gezondheidsverbetering. Ik doe dit vanuit het brede perspectief van zowel de reguliere zorg als de aanvullende zorg.
- Zorgverleners die behoefte hebben aan bijscholing, met name, maar niet uitsluitend op het gebied van omgaan met de zorgvrager en hierbij zelfreflectie niet schuwen. Ik heb de opleiding docent verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam met succes afgerond en ik ben daar enige jaren als docent verpleegkunde werkzaam geweest.

Uitsluitingscriteria

In mijn werk als verpleegkundige sluit ik het werken met de volgende groepen cliŽnten uit:

- degenen die niet telefonisch bereikbaar zijn en/of geen contactpersoon hebben;
- degenen die niet kunnen/willen meewerken aan aanpassingen / ARBO voorschriften bij (on)geschiktheid van de werkomgeving en / of werkmaterialen;
- degene met een behoefte aan hoogtechnologische zorg;
- degene met ernstige psychiatrische problematiek dan wel storend gedrag voor de omgeving, waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beÔnvloedbaar is (inclusief zwerfgedrag);
- degene die een gevaar vormt voor zichzelf en de omgeving;
- degene die verpleegkundige / verzorgende hulp niet accepteert (zorgmijder);
- gebruik van alcohol en drugs is in beginsel geen uitsluitingscriterium, maar wanneer dit leidt tot onbeheersbare (psychogeriatrische) problematiek wordt het dit wel;
- grensoverschrijdend gedrag waardoor een functioneel zorgcontact niet mogelijk is;
- wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de cliŽnt maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/ of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
- wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de cliŽnt dusdanig is dat de kwaliteit en/ of kwantiteit van zorg niet kan worden gegarandeerd;
- cliŽnten die kampen met sterke zelfdodingsneigingen;
- cliŽnten die verslaafd zijn aan alcohol of drugs;
- cliŽnten met zware psychiatrische problematiek, die opname in een ziekenhuis of kliniek vereist;
- cliŽnten die ernstig psychotisch zijn en met wie een functioneel zorgcontact niet mogelijk is;
- cliŽnten die kampen met agressieproblematiek, waar de cliŽnt niet bereid is aan te werken;