Sacred Ground - Rotterdam
Gestalt

Gestalt gaat uit van de directe ervaring van het individu. Je bent je in het hier en nu van iets bewust. In het hier en nu leven we en beleven ons lichaam, gevoelens en gedachten.
Ervaringen uit het verleden, sub-personen en medemensen kunnen ook op de voorgrond staan in je ervaring van het moment. Je bent als mens immers een onlosmakelijk onderdeel van je omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat.

Een belangrijk uitgangspunt bij gestalt is het geloof in je vermogen om te groeien en je te ontwikkelen. De sleutel hiertoe is vaak te vinden in je gevoelens (emoties) en in wat je in je lichaam ervaart.

Grondleggers van Gestalt zoals Fritz Perls onderscheidden zich door een groot vertrouwen in de kracht van de zelfregulering van de mens.

Van Gestalt gebruik ik bepaalde aspecten bij behandelingen volgens Psychosynthese